Tjänster

Clarity program

Elin Branhammar

PERSONALCHEF, VIVIDA ASSISTANS
Den fråga jag bestämde mig för att utforska var: Hur kan jag bli en bättre ledare? 

Det är viktigt för mig att kunna följa mina starka värdegrunder. Som chef över 70 anställda har detta varit en utmaning då jag känner in andra väldigt mycket och får svårt att sortera vad som är mina egna tankegångar. Under programmet framträdde det tydligt att jag behöver ge mig själv utrymme. Att stänga av vissa intryck för att jag själv ska ta plats i mina egna beslut. Under programmet jobbade vi mycket med min hjärtkompass- att våga lita på att det jag känner är rätt.

Min arbetsgivare Vivida Assistans var överens om vikten av att leda utifrån mina egna värderingar och vi bestämde att jag skulle gå Clarity Program för att få stöd i hur jag kan implementera det i jobbet och genom det bli en starkare ledare.
Nu, ett halvår senare har det programmet gav mig lett till att jag valt att byta stad och en helt ny yrkesbana. Istället för att leda som chef kommer jag nu leda ungdomar mot en bra och meningsfull fritid. Det är ”fel” steg i karriären, men hjärtkompassen säger ”JA, JA, JA!” I skrivande stund sitter jag på en flygplats i väntan på att påbörja en resa till Nepal. En resa som på alla sätt känns rätt och som blir en fortsättning på det jag tillsammans med Fredrik påbörjade- att hitta vila i mig själv.

Skicka förfrågan om behandling/uppdrag