Tjänster

Tillsammans kan vi plocka ner till synes omöjliga organisatoriska utmaningar, svåra eller överväldigande privata situationer och vägleda dig genom en förändring. I ett tillåtande och varmt klimat hjälper vi dig att se var du/ni sitter fast, sortera i det och skapa insikt i vad som behöver förändras.

Strategiska processer

Vi inleder ett gediget partnerskap med dig som kund - handleder, utforskar tillsammans och tillför de verktyg och dialoger som behövs för att säkra framdriften av processen och komma i mål med förändringen. 

Vi klargör och forumlerar förändringsmålen, det som står i vägen för att förändringen ska kunna genomföras och det nya som behöver växa fram för att ni ska nå era mål. 

Därefter arbetar vi tillsammans, steg för steg, tills nivån på önskad förändring är nådd.

Läs mer

Psykolog-tjänster

Vi erbjuder psykologisk samtalsterapi för privatpersoner och yrkesverksamma.

Målet är att du ser och tycker om den du är och har mod att följa din inre kompass, hemma och på jobbet. 

Vid stress, nedstämdhet och oro/ångest använder vi oss av skattningsverktyg för att bedöma graden av dina symtom och kunna följa hur de utvecklas.

Du får hjälp att sortera och förstå dina problem och skapa nytt i ditt liv. Tillsammans finner vi en väg framåt. 

Läs mer

Clarity Program

Clarity Program är en unik och kraftfull process för klarhet och personlig transformation.

I programmet handleder vi dig eller er som par mot ert viktigaste mål. Det är en djupt inlyssnande och äkta process för inre kompass och djupgående förändring. Du arbetar med en "Quest" och en "Storyboard". Vi vandrar tillsammans med dig under hela processen. 

Clartity program för par bidrar till medvetna, roligare och kärleksfullare parrelationer.

Läs mer

Chefs-handledning

Chefsrollen innebär ofta att leda förändringar i en komplex omvärld. Det kan vara en ensam position med dilemman som gör att kraften hos dig som ledare eller medarbetarna i ditt team inte frigörs.

Vi ger dig som chef stöd, handledning och klarhet i ditt ledarskap, både i vardagliga, kommunikativa och strategiska frågor.

Vanliga teman är hur man hanterar svåra personalfrågor, vad man gör med männsikor som är på fel plats eller inte kommer till sin rätt.

Läs mer

Vill du få till en förändring?

Varmt välkommen att höra av dig till oss för stöd att genomgå en förändring som är hållbar över tid. Vi arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna sortera i vad som är viktigt och komma till en djupare insikt om det som behöver förändras. Vi blir din "Partner in Change" där du får vägledning, handledning och utbildning för att få till stånd en förändring och må bättre.

Skicka förfrågan om behandling/uppdrag