Om oss

om oss

Partners in Change

Över 40 års gemensam erfarenhet

Vi är livspartners och kollegor, i konstant rörelse och utveckling både privat och i jobbet. Vi har ett genuint intresse och en djupare förståelse för hur människan fungerar och vill att varje människa ska känna sig älskad, känna mening och komma till sin rätt och att man som grupp och team ska jobba prestigelöst, lyssna in varandra och uppnå kollektiv intelligens tillsammans.

Vi samarbetar med bland annat med BERAS International inom hållbara matsystem och Läkekonst företagshälsovård.

Anna

https://www.linkedin.com/in/ anna-birath-ab927a3

Anna är legitimerad psykolog och har vidarutbildat sig i existentiell psykologi. Hon har även en bakgrund som civilingenjör i Industriell ekonomi. Anna har 10 års erfarenhet som leg. psykolog från psykiatrin, primärvården och företagshälsovård med bedömning, utredning och behandling av barn, unga och vuxna.

  • Dedikerad att hjälpa varje människa att se och uppskatta sig själv samt våga göra det hon längtar efter. 
  • Utbildar, handleder och vägleder i psykisk ohälsa för individer, chefer och organisationer.

Fredrik

https://www.linkedin.com/in/fredrikhallbergab/

Fredrik är civilekonom och senior inom teamarbete. Han är van att arbeta som coach och rådgivare i kommunikation, handledning av chefer samt utveckling av team till gemensamt fokus och bättre resultat. 

Fredrik har ett stort intresse för människor och har lång erfarenhet från näringslivet. I sitt arbete med att stötta organisationer och individer att nå sina mål, knyter han på ett unikt sätt ihop komplexa delar som rör organisationens mål, ledarskap, personligt växande och kollektiv intelligens. 

Fredrik är lärare på en utbildning för förändringsledning inom hållbar mat tillsamans med Beras International. Han jobbar med bland annat kostchefer och rektorer i kommuner för att utveckla deras ledarskap, öka graden av strategiskt arbete och uppnå sina verksamhetsmål. 

Birath & Birath - Partners in Change

I Birath & Birath - Patrners in Change sammanflätar vi unikt våra olika kunskapsområden till en helhet som bidrar med både djupt inlyssnande och resultatfokus till dig som människa och kund. 

  • Vårt mål är att arbeta inlyssnande, icke-dömande, med stor värme och humor för att långsiktigt och tillsammans som partners med våra kunder nå de förändringar som du som individ eller organisation vill förverkliga.
Skicka förfrågan om behandling/uppdrag