Tjänster

Strategiska processer

Vikten av en strategisk process för förändring

I en strategisk process klargör vi vad det är för förändring du eller ni vill göra och är i behov av för organisationen. Vi ringar tillsammans vi in var det sitter fast, lyssnar på hur ni vill att det ska fungera och ser hur målen kan behöva förtydligas eller omformuleras. Visionen för förändringen ska kännas rätt, skapa fokus och klarhet för vägen framåt.

Därefter börjar själva processen som steg för steg leder framåt mot uppsatta mål. Vi handleder hela processen och stöttar dig som ledare samt involverade medarbetare till framgång.  Vi är experter på att se helheten i en situation och vilka problem eller utmaningar som står i vägen för att ni ska komma dit ni vill.

En strategisk process omfattar handledning, träning där det behövs, dialoger och strategiska verktyg. Det vi strävar efter är att sätta igång en process där människor blir delaktiga och tillsammans kontinuerligt utforskar var det sitter fast, var man har sin egen drivkraft och att man kommer till sin rätt.

  • Fokus, energi och riktning
  • Synliggöra ansvar och var det sitter fast
  • Prestigelöshet och ökad självkännedom
  • Ger kunskap om självledarskap och den kultur som råder i organisationen 
  • Ger förståelse om det egna ledarskapet och medarbetarskapet 

Ansvarig: Fredrik Birath 

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp för att genomföra en förändring, skapa långsiktiga visioner eller se hur verksamheten behöver förtydligas eller omformuleras? Vi hjälper dig att etablera en utforskande process och plockar fram lämpliga strategiska verktyg för att ni ska kunna nå era mål. Vi stöttar vi dig som ledare och din grupp till framgång där vi både plockar och lockar fram var och ens högsta potential. Vi ser helheten i en situation och vilka problem eller utmaningar som står i vägen för framgång och hjälper er att övervinna dem.

Hos oss får du hjälp med att nå din organisations högsta potential steg för steg. Vi är med dig hela vägen. 

Skicka förfrågan om behandling/uppdrag