Tjänster

Clarity program

Dominic von Martens

INTERNATIONELL KONSULT, SELFLEADERS
Detta har helt klart varit en av de starkaste transformationer jag genomgått i mitt liv. 

Min frågeställning/Quest var:

Hur kan jag se på mig själv och världen och utifrån det skapa en jobbsituation där jag utgår från välvilja och inspiration?

Min intention med programmet var att hitta ett inspirerande och hoppfullt sätt att se på världen nu och framåt och mitt bidrag till den, som jag kan utgå ifrån i min vardag.

Jag har kommit till en djupare klarhet i vem jag är och hur jag kan fokusera på det jag brinner för: att supporta studenter med perspektiv och verktyg för att öka deras medvetandenivå. Att inspirera dem till att se vad som verkligen känns viktigt och meningsfullt.

Fredrik har varit en otroligt viktig support under denna resa och jag är djupt tacksam för de fina och givande samtal vi haft under programmets gång.

Ovärderligt! 

Skicka förfrågan om behandling/uppdrag